Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga
Unavailable
Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga
Unavailable
Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga
Ebook381 pages8 hours

Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

O istorie subiectivă a primei părți a secolului XX, iată ce ne oferă acest volum. Elisabeta Odobescu-Goga, tânără din lumea aristocrației autohtone, este cea a cărei subiectivitate se constituie în carte grație intențiilor și eforturilor sociologului Zoltán Rostás. Textul este constituit din două părți: mai întâi transcrierea convorbirilor pe care „coana Lizica“, numită așa de la vârsta de cinci ani, le-a purtat la 94 de ani cu Zoltán Rostás, apoi jurnalul ținut de aceeași Elisabeta Odobescu-Goga în perioada Primului Război Mondial. Inedit este tocmai acest paralelism care se naște între însemnările „la cald“ și privirea înapoi aruncată asupra acelorași evenimente, după 70 de ani de la petrecerea lor.

LanguageRomână
Release dateMar 28, 2023
ISBN9786067487381
Unavailable
Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga

Related to Secolul coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga

Related ebooks

Personal Memoirs For You