Unavailable
Kritické Myšlení A Média
Unavailable
Kritické Myšlení A Média
Unavailable
Kritické Myšlení A Média
Ebook92 pages58 minutes

Kritické Myšlení A Média

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Kritické myšlení a mediální gramotnost. Jejich důležitost se nedá zpochybnit. Jsou základem pro světonázor, pro pohled na dění ve světě, jsou základem pro důležitá osobní i politická rozhodnutí. Jejich důležitost se v posledních letech proklamuje čím dál víc. Byly vypracovány speciálně k tomuto účelu materiály pro výuku těchto předmětů na školách. Pro “správnou výchovu” mladé generace.
LanguageРусский
Release dateOct 1, 2021
Unavailable
Kritické Myšlení A Média

Related to Kritické Myšlení A Média

Books Recommended For You

Reviews for Kritické Myšlení A Média

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words