Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Drumul spre cer
Drumul spre cer
Drumul spre cer
Ebook54 pages23 minutes

Drumul spre cer

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Initial, am cuprins in aceasta carte 42 de poezii, dar dorind sa implinesc buchetul de poezii cu cel al anilor vietii am adaugat doua poezii din volumul anterior, intitulat Nostalgii de toamna, publicat in anul 2023 la Editura Letras.
In aceasta carte am dorit sa imbin in versuri, dramatismul si tragicul mortii cu frumusetea si complexitatea vietii, incercand totodata sa transpun viziunea mea asupra vietii de apoi.
Cartea se doreste a fi un strigat de deznadejde a unui muritor ce isi cerseste din adancul sufletului, dreptul la eternitate, iar pentru a o scrie m-am infratit in singuratate cu tristetile si mahnirile mele

LanguageRomână
PublisherVasile Serban
Release dateMar 21, 2023
ISBN9786303120997
Drumul spre cer

Read more from Vasile Serban

Related to Drumul spre cer

Related ebooks

Poetry For You