Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umanism: Chemarea cunoașterii și valorificarea umană
Umanism: Chemarea cunoașterii și valorificarea umană
Umanism: Chemarea cunoașterii și valorificarea umană
Ebook41 pages20 minutes

Umanism: Chemarea cunoașterii și valorificarea umană

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Umanismul a fost caracterizat de redescoperirea antichității greco-romane prin studierea textelor originale, dar și de o imensă sete de cunoaștere, de o largă diseminare a ideilor, de promovarea limbilor vernaculare, de importanța acordată educației și de concentrarea asupra ființei umane. Punând oamenii în centru, umaniștii au luptat pentru o mai mare demnitate și pentru o reevaluare totală a lumii în care trăiau. În 50 de minute, plonjați în inima acestei mișcări literare de vârf, descoperiți principalii săi reprezentanți, precum Thomas Moore sau François Rabelais, principalele sale caracteristici și influența asupra generațiilor următoare.
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2023
ISBN9782808666718
Umanism: Chemarea cunoașterii și valorificarea umană
Read preview

Related to Umanism

Related ebooks

Books Recommended For You