Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dezamorsarea conflictelor profesionale: Rezolvarea situațiilor tensionate și rezolvarea certurilor pe cale amiabilă
Dezamorsarea conflictelor profesionale: Rezolvarea situațiilor tensionate și rezolvarea certurilor pe cale amiabilă
Dezamorsarea conflictelor profesionale: Rezolvarea situațiilor tensionate și rezolvarea certurilor pe cale amiabilă
Ebook40 pages18 minutes

Dezamorsarea conflictelor profesionale: Rezolvarea situațiilor tensionate și rezolvarea certurilor pe cale amiabilă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățați să gestionați conflictele la locul de muncă în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Avem tendința de a vedea conflictul ca pe ceva negativ, dar, dacă este canalizat în mod corespunzător, acesta poate duce la idei noi, poate îmbunătăți relațiile profesionale și poate stimula inovarea. Dezvoltându-vă abilitățile de comunicare și de afirmare, puteți face față situațiilor dificile în mod constructiv și puteți transforma dezacordul într-o oportunitate. În această carte, veți afla cum să abordați pozitiv conflictul poate îmbunătăți mediul de lucru. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru dezamorsarea tensiunilor și sfaturi privind comunicarea clară și sinceră, oferindu-vă instrumentele de care aveți nevoie pentru a rezolva conflictele în mod eficient.
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2023
ISBN9782808666763
Dezamorsarea conflictelor profesionale: Rezolvarea situațiilor tensionate și rezolvarea certurilor pe cale amiabilă
Read preview

Related to Dezamorsarea conflictelor profesionale

Related ebooks

Business For You