Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mao Zedong: Fondator al Republicii Populare Chineze
Mao Zedong: Fondator al Republicii Populare Chineze
Mao Zedong: Fondator al Republicii Populare Chineze
Ebook51 pages27 minutes

Mao Zedong: Fondator al Republicii Populare Chineze

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Află tot ce trebuie să știi despre Mao Zedong în mai puțin de o oră! Figură controversată, Mao Zedong este unul dintre cei mai importanți lideri politici ai secolului XX. Onorat ca un zeu în China, unde imaginea sa este prezentă peste tot, Mao a avut totuși mâinile pătate de sânge: se crede că aproape 70 de milioane de chinezi au murit din cauza politicilor sale...
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2023
ISBN9782808666572
Mao Zedong: Fondator al Republicii Populare Chineze
Read preview

Related to Mao Zedong

Related ebooks

Asian History For You

View More