Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Debarcarea din Normandia: Ziua Z și Operațiunea Overlord: Primul pas spre eliberare
Debarcarea din Normandia: Ziua Z și Operațiunea Overlord: Primul pas spre eliberare
Debarcarea din Normandia: Ziua Z și Operațiunea Overlord: Primul pas spre eliberare
Ebook52 pages25 minutes

Debarcarea din Normandia: Ziua Z și Operațiunea Overlord: Primul pas spre eliberare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La 6 iunie 1944, trupele aliate, conduse pe nave împreună cu arme și tancuri, au debarcat pe plajele din Normandia. Debarcarea din Normandia, cunoscută și sub numele de debarcarea din Ziua Z, a fost una dintre cele mai importante operațiuni ale celui de-al Doilea Război Mondial și a deschis calea pentru victoria Aliaților pe Frontul de Vest. În cea mai mare invazie maritimă din istorie, aproximativ 150 000 de soldați, în principal britanici, americani și canadieni, au debarcat în Normandia și apoi au eliberat o serie de orașe de pe coastă. Eroismul lor a fost unul dintre cele mai memorabile episoade ale războiului și a marcat primul pas spre eliberarea Europei. În doar 50 de minute, veți afla despre evenimentele care au dus la debarcarea din Normandia și veți înțelege de ce această victorie a fost atât de importantă pentru Aliați. Această carte simplă și informativă oferă o analiză amănunțită a contextului operațiunii Overlord și a principalelor etape ale debarcării din Normandia. Include, de asemenea, biografii ale comandanților și liderilor cheie, inclusiv ale lui Dwight Eisenhower și Bernard Law Montgomery, o introducere valoroasă în contextul politic și social și o evaluare a impactului debarcărilor, oferindu-vă toate informațiile esențiale despre această operațiune îndrăzneață.
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2023
ISBN9782808666626
Debarcarea din Normandia: Ziua Z și Operațiunea Overlord: Primul pas spre eliberare
Read preview

Related to Debarcarea din Normandia

Related ebooks

Books Recommended For You