Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciclul de viață al produsului: Revoluționăm modul în care vă vindeți produsele
Ciclul de viață al produsului: Revoluționăm modul în care vă vindeți produsele
Ciclul de viață al produsului: Revoluționăm modul în care vă vindeți produsele
Ebook35 pages16 minutes

Ciclul de viață al produsului: Revoluționăm modul în care vă vindeți produsele

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înțelegeți esența ciclului de viață al produsului în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Ciclul de viață al produsului este un model utilizat de sectorul de marketing și comerț pentru optimizarea și dezvoltarea produselor. Este un model simplu care poate fi aplicat la o mare varietate de situații pentru a analiza piața și pentru a înțelege mai bine relația dintre produs și piață. Acest lucru permite companiilor să învețe principiul avantajului comparativ și să înțeleagă etapele de viață ale produsului lor. Această carte vă oferă o introducere utilă a principalelor faze prin care trece un produs în timp ce se află pe piață, și anume lansarea, creșterea, maturitatea și declinul, împreună cu o analiză amănunțită a ceea ce trebuie să vă așteptați de la fiecare dintre aceste faze. Nu numai că veți învăța cum să identificați aceste etape din ciclul de viață al unui produs, dar veți examina și cazuri reale, veți descoperi deficiențele teoriei și veți face cunoștință cu modele conexe, cum ar fi teoria avantajului comparativ și matricea BCG a cotei de creștere a BCG.
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2023
ISBN9782808666671
Ciclul de viață al produsului: Revoluționăm modul în care vă vindeți produsele
Read preview

Related to Ciclul de viață al produsului

Related ebooks

Books Recommended For You