Mutația semnelor
Mutația semnelor
Mutația semnelor
Ebook639 pages14 hours

Mutația semnelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cititorul e invitat deci să-şi schimbe puţin obiceiurile. Ca şi autorul, de altfel, condiţionat şi el de formaţia sa intelectuală, pentru a-i zice pe nume, chiar dacă definirea e aproximativă, formaţie care pune accentul pe analiză, sinteză, demonstraţie. Or, în măsura în care se mărgineşte la aceste proceduri „serioase”, fondat pe un obiect şi pe raţionamentul care i se aplică, progresul e sigur, rămînînd însă pe alături de fenomenele neconstituite încă în obiecte ale cunoaşterii. La nivelul, pe care l-am putea numi astfel, al emergenţei, fenomenele sînt de fapt mai confuze şi mai prost identificate, constituindu-se într-o disciplină, deseori şi ea încă inexistentă, abia după un timp de la şocul pe care l-au produs asupra raţiunii. Pînă atunci însă, neavînd o identitate adevărată, scăpînd clasicilor şi corelărilor inteligibile, numai sensibilităţii îi revine să le repereze în confuzia şi nedeterminarea lor.


 ...


Mutaţia semnelor, dorind să clarifice schimbarea de atitudine a epocii noastre, rămîne un ansamblu de pagini imprimate, care recurg, ca atare, la comunicarea lingvistică. În lipsa unui mijloc audiovizual, care ar fi fost de dorit, am încercat totuşi, de conivenţă cu editorul, să-i dau acestui ansamblu o altă fizionomie decît aceea a unei cărţi. Ilustraţia, în felul acesta, este concepută puţin ca material auxiliar textului şi mai mult ca o vizualizare.


 

LanguageRomână
Release dateMar 16, 2023
ISBN9786067486933
Mutația semnelor
Read preview

Related to Mutația semnelor

Related ebooks

Art For You