Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bucureștii în date, întamplari și ilustrații
Bucureștii în date, întamplari și ilustrații
Bucureștii în date, întamplari și ilustrații
Ebook668 pages39 hours

Bucureștii în date, întamplari și ilustrații

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O lucrare de mari dimensiuni care, fără a fi numai o scurtă istorie a capitalei românilor, este şi o istorie concentrată a ţării, identificată în anumite momente cu oraşul-centru. Viaţa politică, mondenă, economică, manifestări culturale sau receptarea de către călătorii străini sunt numai câteva din subtemele volumului, ordonate cu mare minuţiozitate, pentru a oferi o imagine mai mult decât grăitoare a ceea ce au însemnat Bucureştii pentru istoria şi cultura românească.
Istoria, plină de evenimente importante, a oraşului-capitală, nu poate fi rezumată foarte uşor. A prezenta într-un spaţiu destul de restrâns o perioadă care să cuprindă aspectele principale din aproape întreaga istorie cunoscută a Bucureştilor, până în epoca contemporană, mi se pare o încercare temerară, în condiţiile în care au apărut atâtea lucrări care abordează istoria oraşului. În acest context, apreciez că autorul a reuşit să ducă la capăt această sarcină, în condiţiile în care sunt aduse în prim-plan exponate diverse de viaţă bucureşteană, personalităţi, întâmplări sau locuri care încă mai au însemnătate, mai ales că multe părţi, case şi monumente au dispărut în urma marii mutilări la care a fost supus oraşul în anii de sfârşit ai erei comuniste. Volumul de faţă se adresează atât specialiştilor, cât şi cititorului obişnuit din zilele noastre, unui cititor grăbit, care nu-şi face timp pentru studierea unor tratate ori lucrări voluminoase sau pentru explorarea unor arhive, care apelează mai mult la lucrări de sinteză ce îi oferă, în puţine cuvinte, date sau concluzii despre un eveniment sau altul. 

LanguageRomână
Release dateMar 13, 2023
ISBN9786067487206
Bucureștii în date, întamplari și ilustrații
Read preview

Related to Bucureștii în date, întamplari și ilustrații

Titles in the series (17)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You