Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pilduitoare vieți de eremiți
Pilduitoare vieți de eremiți
Pilduitoare vieți de eremiți
Ebook97 pages1 hour

Pilduitoare vieți de eremiți

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Niciunde nu se manifestă mai pregnant talentul descriptiv și narativ al lui Ieronim decât în epistole. Dintre perlele scrisului ieronimian se cuvin aduse la lumină, fără îndoială, opusculele referitoare la viețile primilor sihaștri, printre aceștia întâietatea deținând-o, conform tradiției, Pavel Tebeanul. Textul lui Ieronim, plin de savoare, este în fapt o epistolă adresată distinsei Fabiola, una dintre doamnele romane ce-i frecventau învățăturile. Talentul de povestitor, dovedit în general și în epistole, reprezintă încă un argument în aprecierea acestui cărturar ce a zidit enorm la fundația Europei.Una din cele mai frumoase pagini din proza patristică de limbă latină, și nu numai, rămâne descrierea înmormântării lui Pavel: „Leii însă, venind drept înainte, s-au oprit la trupul neînsuflețit al fericitului bătrân și, gudurându-se cu cozile, s-au culcat la picioarele lui; răgeau în mare freamăt spre a se înțelege că plângeau în felul în care puteau ei s-o facă. Apoi, nu departe de acel loc, au început să râcâie pământul cu ghearele; dând la o parte nisipul, au săpat o groapă de mărimea unui om. Mai apoi, deodată, ca și cum și-ar cere răsplata pentru lucrare, cu o mișcare a urechilor și dându-și capetele în jos, au venit la Antonie și au început să-i lingă mâinile și picioarele. Ci a înțeles că îi cer binecuvântare. Fără a zăbovi, darnic întru lauda lui Hristos, căci și ființele necuvântătoare simt că Dumnezeu există, a spus: «Doamne, fără a cărui încuviințare nici frunza copacului nu cade, nici pasărea nu ajunge pe pământ, dă-le acestora după cum știi Tu»”. Este, fără îndoială, o dovadă a credinței în puterea cuvântului și o răbufnire a marelui talent.

LanguageRomână
Release dateMar 16, 2023
ISBN9786067485103
Pilduitoare vieți de eremiți
Read preview

Read more from Sfântul Ieronim

Related to Pilduitoare vieți de eremiți

Related ebooks

Books Recommended For You