Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
O poetica a artei actorului: Analiza procesului scenic
Unavailable
O poetica a artei actorului: Analiza procesului scenic
Unavailable
O poetica a artei actorului: Analiza procesului scenic
Ebook180 pages4 hours

O poetica a artei actorului: Analiza procesului scenic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Profesorul de actorie Ion Cojar surprinde în paginile acestei cărți analiza procesului scenic al actorului, în urma bogatei sale experiențe cu mari și talentați actori români.


Poetică sau poetică a artei actorului? Ce reprezintă arta actorului? Care sunt principiile călăuzitoare din spatele apariţiilor teatrale? Ion Cojar a fost cel care a fondat școala românească de metodă în arta actorului, călăuzit de principiul „procesul, nu succesul”. Ca profesor și cercetător la UNATC, Ion Cojar a urmărit ca studenții să-și dezvolte un „mecanism” psiho-emoțional specific transformării convențiilor în adevăr de viață, spre deosebire de vechea școală de actorie în care studenții erau învățați cum să joace teatru. A afirmat tot timpul că arta actorului nu are nimic în comun cu teatrul. A luptat pentru un sistem de învățământ în care studentul să nu fie învățat sau modelat de către profesor, în care mediul de studiu să fie unul de laborator, de experimentare, de autocunoaștere, de despecializare și de eliberare de preconcepțiile dobândite în familie, școală și societate, un mediu în care studentul să-și conștientizeze și să-și utilizeze întregul potențial creator nativ care-l face unic.


Ion Cojar dezvăluie, în această lucrare, puterea creatoare a actorului.


În analiza procesului scenic al actorului,  prof. Ion Cojar pornește de la următoarele premise:


necesitatea manifestării libere a diversităţii personalităţilor artistice şi pedagogice din cadrul aceleiaşi şcoli de artă dramatică; necesara reacţie împotriva izolaţionismului, a necomunicării pe probleme de fond între clasele de arta actorului şi a rupturii dintre disciplinele teoretice erudite şi cele practice, tehnice; efortul de asimilare (periodică) a influenţelor şi acumulărilor din alte şcoli teatrale,  prin forţările de depăşire a dogmatismului, rezidual în orice tip de învăţământ.


„Cartea se citeşte pe nerăsuflate şi va reprezenta, sunt încredinţat, o contribuţie majoră la bogata literatură de specialitate. Ion Cojar izbuteşte să pătrundă adânc în tainele creativităţii actorului şi chiar, îndrăznesc a spune, să concretizeze inefabilul”.


 Radu Beligan

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2023
ISBN9786067484830
Unavailable
O poetica a artei actorului: Analiza procesului scenic

Related to O poetica a artei actorului

Related ebooks

Performing Arts For You