Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Etapele cheie ale recrutării: Tehnici pentru selectarea candidatului potrivit
Etapele cheie ale recrutării: Tehnici pentru selectarea candidatului potrivit
Etapele cheie ale recrutării: Tehnici pentru selectarea candidatului potrivit
Ebook41 pages18 minutes

Etapele cheie ale recrutării: Tehnici pentru selectarea candidatului potrivit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o echipă mică și, uneori, chiar și într-o organizație mai mare, recrutarea este treaba tuturor și este posibil ca toată lumea să fie implicată la un moment dat. Prin urmare, este util să învățați câteva principii și sfaturi care să vă ajute să recrutați candidatul potrivit. Folosind diversele noastre analizatoare, puteți dezvolta un proces de selecție obiectiv și structurat care vă va ajuta să găsiți bijuteria rară. Această carte vă va ajuta să definiți o strategie, să evaluați candidații cu metodologia potrivită și să luați cea mai bună decizie pentru companie.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666466
Etapele cheie ale recrutării: Tehnici pentru selectarea candidatului potrivit
Read preview

Related to Etapele cheie ale recrutării

Related ebooks

Careers For You

View More