Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stalin: Omul de oțel
Stalin: Omul de oțel
Stalin: Omul de oțel
Ebook56 pages27 minutes

Stalin: Omul de oțel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Iosif Stalin a fost secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1922 și lider al URSS din 1924 până în 1953. Stalin a fost cel mai bine cunoscut pentru domnia sa de teroare asupra URSS. A condus Rusia cu o mână de fier, a condus țara spre o industrializare rapidă prin infamele sale planuri cincinale, a introdus lagăre de muncă forțată cunoscute sub numele de gulaguri și a comis o serie de crime și atrocități brutale. În doar 50 de minute, veți învăța despre moștenirea lăsată de Stalin și veți descoperi cum politicile sale au schimbat complet țara. Această carte simplă și informativă oferă o discuție amănunțită a momentelor cheie din sângeroasa carieră politică a lui Stalin, inclusiv pactul de neagresiune cu Germania nazistă, colectivizarea forțată a zonelor rurale și epurările brutale. Include, de asemenea, o biografie completă, o introducere valoroasă în contextul politic, social și economic și o evaluare a impactului dictaturii lui Stalin, oferindu-vă toate informațiile esențiale de care aveți nevoie despre omul de oțel.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666480
Stalin: Omul de oțel
Read preview

Related to Stalin

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More