Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CRM: Managementul relațiilor cu clienții
CRM: Managementul relațiilor cu clienții
CRM: Managementul relațiilor cu clienții
Ebook46 pages30 minutes

CRM: Managementul relațiilor cu clienții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înțelegeți elementele esențiale ale managementului relațiilor cu clienții (CRM) în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Companiile pot adopta o strategie CRM pentru a obține o mai bună înțelegere a bazei lor de clienți prin extragerea și segmentarea datelor, ceea ce, la rândul lor, le poate ajuta să atragă noi clienți și să sporească loialitatea acestora. Într-o lume de afaceri din ce în ce mai competitivă, utilizarea CRM pentru a dezvolta abordări eficiente în materie de comunicare și publicitate ar trebui să fie o parte vitală a strategiei oricărei companii. Această carte oferă o introducere utilă în aplicațiile managementului relațiilor cu clienții în achiziția de clienți, dezvoltarea strategiilor de marketing și optimizarea serviciilor pentru clienți. De asemenea, include cazuri practice, o discuție despre neajunsurile instrumentului, inclusiv despre costurile sale potențiale, și o introducere în modele conexe, cum ar fi CRM social, managementul relațiilor cu furnizorii și managementul relațiilor cu angajații.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666213
CRM: Managementul relațiilor cu clienții
Read preview

Read more from Antoine Delers

Related to CRM

Related ebooks

Books Recommended For You