Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Organizarea pentru succes: Fundamentele unui management eficient al timpului și al priorităților
Organizarea pentru succes: Fundamentele unui management eficient al timpului și al priorităților
Organizarea pentru succes: Fundamentele unui management eficient al timpului și al priorităților
Ebook53 pages22 minutes

Organizarea pentru succes: Fundamentele unui management eficient al timpului și al priorităților

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fără o bună organizare, este imposibil să facem față volumului de muncă pe care îl avem de făcut în fiecare zi în viața noastră profesională. Și totuși, realizarea acestui lucru nu este ușoară. Pentru a vă ajuta să vă organizați eficient, în această carte veți găsi cheile pentru a stabili o metodă care să vă asculte nevoile, limitele și valorile. Este important să țineți cont de toți acești parametri pentru a crea un plan de acțiune pe care să îl urmați pentru a vă atinge toate obiectivele. Fiind un adevărat instrument de bunăstare la locul de muncă, o bună organizare vă va permite, de asemenea, să fiți mai puțin stresat și să lucrați cu seninătate.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666220
Organizarea pentru succes: Fundamentele unui management eficient al timpului și al priorităților
Read preview

Related to Organizarea pentru succes

Related ebooks

Books Recommended For You