Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Procesele vrăjitoarelor din Salem: Demonologie și isterie în masă în Massachusetts
Procesele vrăjitoarelor din Salem: Demonologie și isterie în masă în Massachusetts
Procesele vrăjitoarelor din Salem: Demonologie și isterie în masă în Massachusetts
Ebook40 pages16 minutes

Procesele vrăjitoarelor din Salem: Demonologie și isterie în masă în Massachusetts

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Procesele vrăjitoarelor din Salem datează din perioada colonială americană, când puritanii persecutați au fugit din Anglia în secolul al XVII-lea și s-au stabilit în Massachusetts. Au fondat multe orașe, printre care Salem, în apropiere de Boston, dar au fost hărțuiți constant de francezi și indieni. Aceste conflicte au durat atât de mult timp încât în rândul locuitorilor din satul Salem a apărut psihoza. Se spunea că mai mulți săteni erau posedați de demoni și în curând s-au răspândit numele mai multor vrăjitoare. Locuitorii erau speriați și credeau că Satana încearcă să distrugă noul pământ al puritanilor. 150 de persoane au fost încarcerate, dintre care 19 au fost spânzurate. Aflați cum și-a lăsat amprenta acest episod trei secole mai târziu.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666282
Procesele vrăjitoarelor din Salem: Demonologie și isterie în masă în Massachusetts
Read preview

Related to Procesele vrăjitoarelor din Salem

Related ebooks

Books Recommended For You