Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Depășirea infidelității: Recâștigarea încrederii în sine și a încrederii în relația ta după infidelitate
Depășirea infidelității: Recâștigarea încrederii în sine și a încrederii în relația ta după infidelitate
Depășirea infidelității: Recâștigarea încrederii în sine și a încrederii în relația ta după infidelitate
Ebook61 pages46 minutes

Depășirea infidelității: Recâștigarea încrederii în sine și a încrederii în relația ta după infidelitate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Descoperiți toate sfaturile și trucurile noastre pentru a depăși calvarul infidelității. Atunci când este descoperită infidelitatea, aceasta este întotdeauna crudă: distruge locul sacru al unei relații de dragoste, distruge încrederea și ridică întrebări foarte dureroase. Persoana trădată își pierde încrederea în partenerul său și, foarte adesea, în ea însăși. Suferința este uneori atât de intensă încât distruge speranța de a trăi într-o relație în care fidelitatea este respectată. Cum depășești o astfel de încercare?
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666305
Depășirea infidelității: Recâștigarea încrederii în sine și a încrederii în relația ta după infidelitate
Read preview

Related to Depășirea infidelității

Related ebooks

Personal Growth For You