Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Campanie de prospectare telefonică: 4 pași cheie înainte de o întâlnire telefonică
Campanie de prospectare telefonică: 4 pași cheie înainte de o întâlnire telefonică
Campanie de prospectare telefonică: 4 pași cheie înainte de o întâlnire telefonică
Ebook41 pages18 minutes

Campanie de prospectare telefonică: 4 pași cheie înainte de o întâlnire telefonică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prospectarea telefonică este o strategie de marketing care are rolul de a vă mări agenda de adrese și de a vă promova afacerea în fața potențialilor clienți, ceea ce este esențial pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Dar trebuie să știți cum să o faceți corect. În patru pași, alături de numeroase sfaturi și metode, veți învăța cum să puneți toate șansele de partea dvs. pentru a maximiza performanța în materie de achiziție de clienți; veți fi astfel pregătit să faceți față diferitelor situații, să anticipați eventualele obiecții, să gestionați o campanie de telemarketing, pe scurt, să evitați toate capcanele.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666329
Campanie de prospectare telefonică: 4 pași cheie înainte de o întâlnire telefonică
Read preview

Related to Campanie de prospectare telefonică

Related ebooks

Careers For You

View More