Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Comunicarea eficientă la locul de muncă: Spune ce vrei să spui și obține ceea ce vrei
Comunicarea eficientă la locul de muncă: Spune ce vrei să spui și obține ceea ce vrei
Comunicarea eficientă la locul de muncă: Spune ce vrei să spui și obține ceea ce vrei
Ebook40 pages14 minutes

Comunicarea eficientă la locul de muncă: Spune ce vrei să spui și obține ceea ce vrei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățați să comunicați eficient la locul de muncă în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. O bună comunicare este vitală în gestionarea performanțelor, în rezolvarea conflictelor și în menținerea unor relații profesionale sănătoase. Ajută echipele să funcționeze fără probleme și se asigură că toată lumea din companie este pe aceeași lungime de undă, creând un mediu de lucru mai bun și o mai mare eficiență. În această carte, veți afla cum o comunicare mai bună vă poate ajuta în munca în echipă, la interviurile de angajare și la vorbitul în public. Include, de asemenea, sfaturi utile privind adaptarea stilului de comunicare la audiență și sfaturi privind limbajul trupului, oferindu-vă tot ce aveți nevoie pentru a deveni un bun comunicator!
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666336
Comunicarea eficientă la locul de muncă: Spune ce vrei să spui și obține ceea ce vrei
Read preview

Related to Comunicarea eficientă la locul de muncă

Related ebooks

Business Communication For You

View More