Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Delegarea cu succes: Economisiți timp și creșteți calitatea la locul de muncă
Delegarea cu succes: Economisiți timp și creșteți calitatea la locul de muncă
Delegarea cu succes: Economisiți timp și creșteți calitatea la locul de muncă
Ebook38 pages16 minutes

Delegarea cu succes: Economisiți timp și creșteți calitatea la locul de muncă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățați cum să delegați eficient în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Delegarea este o abilitate vitală pentru toți managerii de proiect buni: știind când să predai sarcinile altor persoane îți va permite să-ți optimizezi organizarea, să te concentrezi pe cele mai importante activități și să eviți stresul excesiv și epuizarea. De asemenea, poate fi o oportunitate valoroasă de dezvoltare profesională pentru membrii echipei dumneavoastră, pe măsură ce aceștia își asumă mai multe responsabilități și se adaptează la noi provocări. În această carte, veți afla cum vă poate ajuta delegarea în gestionarea proiectelor și în managementul echipelor. De asemenea, cuprinde sfaturi utile pentru a-i motiva pe colegii cărora le-ați delegat și sfaturi pentru a alege ce sarcini să delegați, astfel încât să vă puteți gestiona ușor și eficient volumul de muncă.
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2023
ISBN9782808666381
Delegarea cu succes: Economisiți timp și creșteți calitatea la locul de muncă
Read preview

Read more from Véronique Bronckart

Related to Delegarea cu succes

Related ebooks

Books Recommended For You