Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oamenii: Scurta istorie despre cum am stricat totul
Oamenii: Scurta istorie despre cum am stricat totul
Oamenii: Scurta istorie despre cum am stricat totul
Ebook288 pages5 hours

Oamenii: Scurta istorie despre cum am stricat totul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În cei șaptezeci de mii de ani de când strămoșii noștri au plecat din Africa și s-au raspândit pe întreaga planetă, oamenii au ajuns foarte departe: suntem în vârful lanțului trofic, am luat natura în stăpânire, avem civilizație, știință și artă — ce mai, adevărați campioni. Dar adevărul e că drumul n-a fost mereu ușor, iar uneori am reușit s-o dăm magistral în bară. Ba chiar avem suficiente dovezi că specia noastră nu devine mai înțeleaptă cu trecerea timpului: Lucy, prima noastră strămoașă, cade din copac și moare; într-o noapte de beție, armata austriacă se atacă pe ea însăși, pricinuindu-și mari pierderi; Mao concepe un plan de sănătate publică în urma căruia mor zeci de milioane de oameni; superputerea lumii de azi își alege drept președinte un mogul de televiziune…
Împletind istoria, știința, politica și cultura pop, Oamenii oferă o panorama asupra momentelor lipsite de glorie ale speciei noastre și te ajută să-ți amintești că, de fiecare dată când ai călcat strâmb, se putea și mult mai rău.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 10, 2023
ISBN9786064018564
Oamenii: Scurta istorie despre cum am stricat totul

Related to Oamenii

Related ebooks

History For You