Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O scuza buna: Patru pasi pentru a îndrepta lucrurile
O scuza buna: Patru pasi pentru a îndrepta lucrurile
O scuza buna: Patru pasi pentru a îndrepta lucrurile
Ebook326 pages4 hours

O scuza buna: Patru pasi pentru a îndrepta lucrurile

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ți-ai rănit partenerul de viață sau ți-ai jignit un prieten ori un coleg de serviciu. Un simplu "îmi pare rău", spus din vârful buzelor, nu va ajuta la nimic, ba chiar va adânci supărarea. Dacă vrei să dovedești că regreți sincer ce ai făcut și că dorești să repari legătura frântă, ai patru pași de urmat, sugerează Molly Howes, psiholog clinician format la Harvard. Ea ne sfătuiește să ascultăm cu atenție ce are de spus victima (fără să ne justificăm), să fim sinceri când ne cerem iertare, să găsim căi adecvate pentru "despăgubirile" necesare, dar și să ne asigurăm că nu vom mai repeta niciodată acele greșeli. Bogată în exemple și studii de caz, cartea e utilă atât pentru publicul larg, dar și pentru specialiștii în gestionarea conflictelor, coaching și psihoterapie.

Molly Howes este psihoterapeut, s-a format în psihologe clinică la Harvard Medical School și a obținut un doctorat la Florida State University. A cercetat efectele depresiei asupra relațiilor interpersonale și impactul cancerului părinților asupra stării de bine a copiilor
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 10, 2023
ISBN9786064018557
O scuza buna: Patru pasi pentru a îndrepta lucrurile

Related to O scuza buna

Related ebooks

Psychology For You