Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi: Învata sa te protejezi de manipulatorii nemilosi
Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi: Învata sa te protejezi de manipulatorii nemilosi
Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi: Învata sa te protejezi de manipulatorii nemilosi
Ebook299 pages5 hours

Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi: Învata sa te protejezi de manipulatorii nemilosi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Când ajungi să te judeci cu ex-partenerul violent și manipulator pentru custodia copiilor, când un coleg de serviciu vrea să te facă să crezi că ți-ai pierdut mințile sau când un politician șarmant devine deodată distructiv și abuziv, e semn că ai de-a face cu un psihopat. Ideal este, desigur, să eviți pur și simplu astfel de persoane. Dar ce faci când ești, totuși, nevoit să te confunți cu un astfel de personaj lipsit de orice empatie sau simț moral? Autoarea, psiholog cu experiență și fost profesor la Harvard, creionează un complex portret al psihopatului, oferind diverse căi pentru a scăpa de sub influența acestuia.

Martha Stout este psiholog clinician şi a predat la Harvard Medical School timp de peste douăzeci şi cinci de ani. Specializată în psihologia traumei, a fost publicată la Trei cu volumul de succes Psihopatul de alături. Cum să-l recunoști și să te aperi de el (2010).
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 11, 2023
ISBN9786064018403
Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi: Învata sa te protejezi de manipulatorii nemilosi

Related to Cum sa-l tii la respect pe psihopatul de alaturi

Related ebooks

Self-Improvement For You