Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intimitatea: Perspective clinice, culturale, digitale si de dezvoltare
Intimitatea: Perspective clinice, culturale, digitale si de dezvoltare
Intimitatea: Perspective clinice, culturale, digitale si de dezvoltare
Ebook406 pages7 hours

Intimitatea: Perspective clinice, culturale, digitale si de dezvoltare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În cartea de față autorii aduc în centrul atenției diferite fațete ale intimității ce apar în relațiile romantice, în prietenie, în relațiile digitale sau în relația cu animalele de companie. Intimitatea este explorată și din perspectiva dezvoltării. Autorii pleacă de la intimitatea în copilărie, pentru a ajunge la cea din adolescență, viața de cuplu adultă și, în cele din urmă, la dimensiunile socioculturale și clinice. Propunând o perspectivă cuprinzătoare, vastă și profundă, această carte dedicată intimității încearcă să își aducă cititorii la zi în privința unei teme întotdeauna de actualitate, dar în permanență dificil de definit.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 10, 2023
ISBN9786064018434
Intimitatea: Perspective clinice, culturale, digitale si de dezvoltare

Related to Intimitatea

Related ebooks

Self-Improvement For You