Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anii adolescentei: Sapte pasi simpli pentru a reusi în educarea copiilor în vremea independentei (13-19 ani)
Anii adolescentei: Sapte pasi simpli pentru a reusi în educarea copiilor în vremea independentei (13-19 ani)
Anii adolescentei: Sapte pasi simpli pentru a reusi în educarea copiilor în vremea independentei (13-19 ani)
Ebook234 pages3 hours

Anii adolescentei: Sapte pasi simpli pentru a reusi în educarea copiilor în vremea independentei (13-19 ani)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Odată intrat în tumultul adolescenței, copilul tău pare că vrea să dărâme tot ce ați construit până atunci împreună. Tu nu mai ești punctul său de reper, cel căruia îi cere sfaturi și la care vine să se plângă. Și, în fond, chiar așa trebuie să se întâmple. În același timp, nu uita că adolescentul tău nu e încă suficient de copt pentru a se descurca de unul singur. Dă-i de înțeles că ești acolo, că-l vei ajuta și îl vei înțelege – chiar dacă în puținele momente în care e dispus să te asculte, îți vine mai degrabă să-l cicălești. Păstrează deci legătura afectivă cu adolescentul tău și fii pregătit să-l susții atunci când se teme că nu destul de bun, când suferă din dragoste sau când se confruntă cu singurătatea, cu tentația alcoolului și drogurilor sau cu hărțuielile online.


Hedvig Montgomery, psihoterapeut de familie cu peste două decenii de experiență clinică, este autoarea seriei Parentingul magic și ține seminarii de educație parentală în cadrul organizației Famlab. Seria celor cinci cărți traduse la Trei este considerată noua biblie de parenting din țările nordice.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 10, 2023
ISBN9786064018342
Anii adolescentei: Sapte pasi simpli pentru a reusi în educarea copiilor în vremea independentei (13-19 ani)

Read more from Hedvig Montgomery

Related to Anii adolescentei

Related ebooks

Psychology For You