Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce mi-e drag nu mi-e urât: O antropologie a emoției
Ce mi-e drag nu mi-e urât: O antropologie a emoției
Ce mi-e drag nu mi-e urât: O antropologie a emoției
Ebook238 pages2 hours

Ce mi-e drag nu mi-e urât: O antropologie a emoției

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucia Terzea-Ofrim abordează în acest volum procesul de modelare culturală a urâtului – aspect mai puțin cercetat al culturii populare românești.


Pornind de la întrebări precum Care este mecanismul conversiunii unei categorii estetice într-o stare psihică? Ce constrângeri determină modelajul cultural al acestei stări? Care sunt mecanismele reprezentării culturale? Ce semnificații dobândește în contexte diferite? Ce valori (estetice, morale etc.) i se asociază?autoarea prezintă instrumentele de analiză și de interpretare ale urâtului, conceptele-reper cu care operează pe parcursul cercetării, extrase din diversele orientări ale antropologiei contemporane: antropologia interpretativă, antropologia cognitivă și îndeosebi antropologia emoțiilor.


„Prin maniera nouă de abordare, cartea Luciei Terzea-Ofrim oferă un model de aplicare a teoriilor din antropologia contemporană și deschide linii de cercetare, importante pentru înțelegerea nuanțată a semnificațiilor de profunzime care structurează mentalitatea populară românească”.


Prof. Dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2023
ISBN9786067484854
Ce mi-e drag nu mi-e urât: O antropologie a emoției
Read preview

Related to Ce mi-e drag nu mi-e urât

Related ebooks

Books Recommended For You