Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Interviu în revista „Der Spiegel": Însemnări despre „cazul Heidegger"
Interviu în revista „Der Spiegel": Însemnări despre „cazul Heidegger"
Interviu în revista „Der Spiegel": Însemnări despre „cazul Heidegger"
Ebook200 pages3 hours

Interviu în revista „Der Spiegel": Însemnări despre „cazul Heidegger"

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul îl prezintă –  într-un mod critic –  pe omul, intelectualul și filosoful  Martin Heidegger, fără a conține însă un caracter pur biografic și fără a avea pretenția unei analize exhaustive asupra operei sale.


Martin Heidegger. Interviu în revista Der Spiegel. Însemnări despre cazul Heidegger are trei părți: Martin Heidegger. Interviu în revista Der Spiegel, Martin Heidegger: Rectorul 1933-1934. Fapte și gânduri și Însemnări despre Heidegger.


Interviul,  comentariile și aprecierile unor intelectuali de seamă precum filosoful Jaspers sau  esteticianul Walter Biemel, sub atenta selectare și traducere a prof. Boboc,  au menirea să întregească  percepția corectă și, acolo unde e cazul, să înlăture neclaritățile și să cauterizeze preconcepțiile cu privire la identitatea culturală și valoarea umană a lui Heidegger.


Cartea reprezintă, din acest punct de vedere,  o noutate în piața publicistică din România.


Potrivit lui Alexandru Boboc: „Dacă poziţia politică şi concepţia lui Heidegger fac iminentă o analiză multilaterală, literatura asupra acestora nu rămâne mai puţin de evaluat critic! Căci, fără a neglija locul «episodul din 1933» în viaţa lui Heidegger, opera lui rămâne un fapt de necontestat al gândirii contemporane! Publicând traducerea Interviului nu facem decât să înlesnim înţelegerea receptării lui Heidegger în condiţiile culturii noastre, ale deschiderii în dialogul de idei din lumea contemporană”.


 (Notă asupra ediției)

LanguageRomână
Release dateFeb 24, 2023
ISBN9786067482720
Interviu în revista „Der Spiegel": Însemnări despre „cazul Heidegger"
Read preview

Related to Interviu în revista „Der Spiegel"

Related ebooks

Books Recommended For You