Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane
Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane
Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane
Ebook284 pages3 hours

Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sub impactul constituirii și afirmării științelor umane și al răsunătoarei dispute în jurul problemei raționalității științifice și a altor tipuri de raționalitate, hermeneutica (în multiplele ei variante) acționează azi ca un demers teoretico-metodologic major, aducând laolaltă printr-un veritabil stil de gândire, „experiența de adevăr” (din știință, artă, istorie, filosofie ș.a.) și conștiința istorică, precum și un model cognitiv ce înscrie o participare efectivă la reconstrucția modernă în logică, metodologie și filosofia științei, în filosofia istoriei și a culturii. Temeiul acestei participări îl constituie exigența formulată de Dilthey (ctitorul formei moderne a hermeneuticii), anume: „Scopul procedeului hermeneutic este de a-l înțelege pe autor mai bine decât s-a înțeles el însuși”, ceea ce subliniază caracterul productiv al comprehensiunii.


AL. Boboc

LanguageRomână
Release dateFeb 24, 2023
ISBN9786067486674
Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane
Read preview

Related to Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane

Related ebooks

Books Recommended For You