Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

David
David
David
Ebook107 pages1 hour

David

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

David este povestea unui tanar aspirant la titlul de actor, insetat dupa glorie si convins ca pentru a reusi in aceasta profesie omul trebuie sa invete sa se dezbrace de sine pentru a face loc personalitatilor carora trebuie sa le dea viata.

Obsesia pentru aceasta transformare il duce intr-o lume fantastica in care sinele sau coboara in haurile iadului, constientizand, la final, ca oamenii sunt dispusi sa faca orice daca cred suficient de mult intr-un ideal.

Este un periplu prin arta teatrului, dar mai mult o intrebare catre cititor: “Tu cat de departe ai putea sa mergi ca sa fii fericit?”.

LanguageRomână
Release dateFeb 16, 2023
ISBN9786060719335
David

Related to David

Related ebooks

General Fiction For You