Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari
Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari
Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari
Ebook41 pages27 minutes

Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Este important să aveți în vedere o destinație și un traseu pentru a ajunge acolo. Pentru Bob Wilson, un expert în afaceri, care ajută întreprinderile mici și mijlocii cu nevoile lor bancare, un plan de afaceri servește acestui scop. Evaluarea corectă a riscurilor și oportunităților este esențială pentru sarcină. Vor fi o mulțime de oameni care ar dori să-ți revizuiască planurile, dar Wilson subliniază că scopul principal este pentru tine: „Va fi ghidul tău despre cum să ajungi acolo unde mergi”.
A avea un plan de afaceri scris îl ajută pe proprietarul unei companii să se gândească și să înțeleagă provocările afacerii sale. În comparație cu o strategie pe termen lung, acesta este planul pe termen scurt de 12 luni. Wilson explică că termenul mai scurt permite o mai bună acuratețe în executarea sarcinilor de acțiune pentru atingerea obiectivelor cheie. De exemplu, cumpărarea unei companii complementare, stabilirea de produse noi și inovatoare și franciza pot fi toate considerate modalități de „extindere a afacerii”.
Un plan al companiei ar fi incomplet fără înțelegerea concurenților. Potrivit lui Stoney, pentru a fi competitiv, trebuie să știi ce taxă concurenții tăi și care sunt nivelurile lor de servicii. Pot exista activități suplimentare în care ar trebui să se angajeze organizația dvs. ca urmare a acestor constatări. Propria dvs. companie sau industria în care lucrați ar putea avea o nevoie pe care o puteți satisface.”
Un consiliu consultativ poate fi, de asemenea, benefic pentru un proprietar de afaceri. Cu un consiliu consultativ, proprietarul afacerii se înconjoară de experți dintr-o varietate de sectoare, iar acesta devine piatra de temelie pe viitor”, adaugă Stoney, observând că mulți proprietari de afaceri nu au acest tip de rețea de suport. responsabilitatea pentru planul de afaceri, un consiliu consultativ poate ajuta, de asemenea, la identificarea măsurilor suplimentare care trebuie luate.
LanguageRomână
Release dateFeb 21, 2023
ISBN9791222069258
Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari
Read preview

Read more from Hope Etim

Related to Cincizeci și unu de Secrete ale Proprietarilor de Afaceri Milionari

Related ebooks

Books Recommended For You