Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Teatru
Unavailable
Teatru
Unavailable
Teatru
Ebook309 pages3 hours

Teatru

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În teatrul lui Caragiale aparențele ascund esența tragică a condiției umane. Dramaturgul creează adevărate tipuri umane, care pot să concureze cu cele existente în literatura universală. Scriitorul însuși mărturisea: „Teatrul este o artă constructivă, al cărei material sunt conflictele ieșite între oameni din cauza caracterelor; bucuria râde în ochii vii, durerea plânge în lacrimi adevărate.”


„Din două una, dați-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, și anume în punctele... esențiale...”


I. L. Caragiale


„Odată cu teatrul lui Caragiale, povestirile lui Creangă şi poeziile lui Eminescu, literatura română a intrat pentru prima dată în circuitul larg al valorilor culturii universale.”


Romul Munteanu

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2023
ISBN9786067485882
Unavailable
Teatru

Related to Teatru

Related ebooks

Performing Arts For You