Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte
Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte
Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte
Ebook271 pages4 hours

Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Kristina Kuzmič ne explică cum să fim părinți potriviți și, mai ales, cum să ne bucurăm de momentele bune pe care le trăim cu copiii noștri.
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414971
Author

Kristina Kuzmič

Kristina Kuzmič (originară din Croația, în prezent locuiește în California cu soțul ei și cu cei trei copii), botezată pe internet „mama adevărului”, a devenit celebră după ce clipurile ei despre parenting s-au viralizat, ajungând la milioane de vizualizări fiecare. Kristina vorbește sincer și cu mult umor despre toate lucrurile complicate, dureroase sau enervante din viața de părinte, iar noi ne simțim parcă mai puțin singuri în toată aventura asta complicată a creșterii copiilor fără s-o luăm razna.

Related to Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte

Related ebooks

Reviews for Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Rămâi așa cum ești, dar mergi înainte - Kristina Kuzmič

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1