Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna Ataturk
Doamna Ataturk
Doamna Ataturk
Ebook367 pages6 hours

Doamna Ataturk

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Kemal Atatürk a avut o singură soție, pe vremea când era de așteptat să aibă un harem. O femeie extraordinară, care a reușit să schimbe viața surorilor ei din Turcia. O biografie esențială!
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414988
Author

İpek Çalışlar

Ipek Çalışlar este jurnalistă și scriitoare. Ea a lucrat pentru cotidianul turc Cumhuriyet timp de doisprezece ani, ca redactor de știri și mai târziu ca redactor de suplimente de duminică. Un bestseller internațional, Doamna Atatürk este prima ei opera literară.

Related to Doamna Ataturk

Related ebooks

Reviews for Doamna Ataturk

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Doamna Ataturk - İpek Çalışlar

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1