Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua
Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua
Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua
Ebook351 pages4 hours

Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pentru Pauline, aceste cuvinte ale soțului ei sunt cu totul neașteptate și nu poate accepta despărțirea care urmează. Nevoită să se întoarcă în casa părintească împreună cu fiul ei de patru ani, încearcă să-și recâștige soțul scriindu-i scrisori în care rememorează momente din viața lor. Vor avea aceste scrisori ca efect răspunsul pe care îl așteaptă ea?
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414926
Author

Virginie Grimaldi

Romanele autoarei Virginie Grimaldi, născută în 1977 și laureată a premiului E-crire Auféminin în 2014, sunt bestselleruri (O să-nțelegi când o să fii mai mare, Era și timpul să aprind iar stelele, Când amintirile vor veni să danseze). În 2018, Virginie Grimaldi ocupa locul 6 (cu peste 600.000 de exemplare vândute) în Top 10 al romancierilor francezi care au vândut cele mai multe cărți în Franța. „Autoarea captează mai bine decât oricine sentimentele, temerile, speranțele și experiențele oamenilor, pe care le transcrie cu eleganță și tandrețe în cărțile sale.“ (ELLE)

Related to Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua

Related ebooks

Reviews for Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Parfumul fericirii e mai puternic cand ploua - Virginie Grimaldi

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1