Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cand amintirile noastre vor veni sa danseze
Cand amintirile noastre vor veni sa danseze
Cand amintirile noastre vor veni sa danseze
Ebook279 pages3 hours

Cand amintirile noastre vor veni sa danseze

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autoarea captează mai bine decât oricine sentimentele, temerile, speranțele și experiențele oamenilor, pe care le transcrie cu eleganță și tandrețe în cărțile sale
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414919
Author

Virginie Grimaldi

Romanele autoarei Virginie Grimaldi, născută în 1977 și laureată a premiului E-crire Auféminin în 2014, sunt bestselleruri (O să-nțelegi când o să fii mai mare, Era și timpul să aprind iar stelele, Când amintirile vor veni să danseze). În 2018, Virginie Grimaldi ocupa locul 6 (cu peste 600.000 de exemplare vândute) în Top 10 al romancierilor francezi care au vândut cele mai multe cărți în Franța. „Autoarea captează mai bine decât oricine sentimentele, temerile, speranțele și experiențele oamenilor, pe care le transcrie cu eleganță și tandrețe în cărțile sale.“ (ELLE)

Related to Cand amintirile noastre vor veni sa danseze

Related ebooks

Reviews for Cand amintirile noastre vor veni sa danseze

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Cand amintirile noastre vor veni sa danseze - Virginie Grimaldi

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1