Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Problem solving w 4 krokach: Jak rozumieć i rozwiązywać problemy, wykorzystując najlepsze strategie z psychologii i nauk o podejmowaniu decyzji
Problem solving w 4 krokach: Jak rozumieć i rozwiązywać problemy, wykorzystując najlepsze strategie z psychologii i nauk o podejmowaniu decyzji
Problem solving w 4 krokach: Jak rozumieć i rozwiązywać problemy, wykorzystując najlepsze strategie z psychologii i nauk o podejmowaniu decyzji
Ebook59 pages26 minutes

Problem solving w 4 krokach: Jak rozumieć i rozwiązywać problemy, wykorzystując najlepsze strategie z psychologii i nauk o podejmowaniu decyzji

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Czym jest rozwiązywanie problemów i jak działa? Kto może z niego korzystać i z jakimi rezultatami? Jak strategie rozwiązywania problemów mogą zmienić życie ludzi?

Niniejszy poradnik został napisany w prosty, jasny i wyczerpujący sposób, aby wyjść poza prostą definicję rozwiązywania problemów i wyjaśnić, jakie strategie są stosowane przez najlepszych rozwiązywaczy problemów oraz wiodące organizacje instytucjonalne i korporacyjne do rozwiązywania problemów. W szczególności podręcznik bierze czytelnika za rękę i wprowadza go w kluczowe punkty tematu:

- czym jest rozwiązywanie problemów i jak działa;
- jak prawidłowo przedstawić problem i jak prawidłowo określić hipotezy rozwiązania;
- czym jest wgląd i jaką rolę odgrywa ta forma myślenia w rozwiązywaniu problemów;
- co odróżnia doświadczonych i niedoświadczonych rozwiązywaczy problemów oraz jak można rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów.

Nauka prawidłowego stosowania najlepszych strategii rozwiązywania problemów wyjaśnionych w tym przewodniku może stać się przystępnym zajęciem dla każdego, o ile tylko wiesz jak. Przestań tracić czas na tysiące stron teoretycznych podręczników i odkryj, co naprawdę ma znaczenie dzięki prostej, stymulującej i nieskomplikowanej lekturze.
LanguageRomână
Release dateFeb 17, 2023
ISBN9791222067698
Problem solving w 4 krokach: Jak rozumieć i rozwiązywać problemy, wykorzystując najlepsze strategie z psychologii i nauk o podejmowaniu decyzji

Read more from Stefano Calicchio

Related to Problem solving w 4 krokach

Related ebooks

Business For You