Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Problem solving în 4 pași: Cum să înțelegi și să abordezi problemele folosind cele mai bune strategii din psihologie și știința deciziilor
Problem solving în 4 pași: Cum să înțelegi și să abordezi problemele folosind cele mai bune strategii din psihologie și știința deciziilor
Problem solving în 4 pași: Cum să înțelegi și să abordezi problemele folosind cele mai bune strategii din psihologie și știința deciziilor
Ebook59 pages32 minutes

Problem solving în 4 pași: Cum să înțelegi și să abordezi problemele folosind cele mai bune strategii din psihologie și știința deciziilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este rezolvarea problemelor și cum funcționează? De către cine poate fi folosită și cu ce rezultate? Cum pot strategiile de rezolvare a problemelor să facă o diferență în viața oamenilor?

Acest ghid a fost scris într-un mod simplu, clar și cuprinzător pentru a merge dincolo de o simplă definiție a rezolvării de probleme și pentru a explica ce strategii sunt aplicate de cei mai buni rezolvatori de probleme și de organizațiile instituționale și corporative de vârf pentru a rezolva problemele. În special, manualul îl ia pe cititor de mână și îl introduce în punctele cheie ale subiectului:

- ce este rezolvarea de probleme și cum funcționează;
- cum să reprezinte corect o problemă și cum să definească corect ipotezele de rezolvare;
- ce este insight-ul și ce rol joacă această formă de gândire în rezolvarea problemelor;
- ce diferențiază rezolvatorii experimentați de cei neexperimentați și cum pot fi dezvoltate abilitățile de rezolvare a problemelor.

Învățarea modului de a utiliza corect cele mai bune strategii de rezolvare a problemelor explicate în acest ghid poate deveni o activitate accesibilă pentru oricine, cu condiția să știi cum. Nu mai pierdeți timpul cu mii de pagini de manuale teoretice și descoperiți ceea ce contează cu adevărat printr-o lectură simplă, stimulantă și imediată.
LanguageRomână
Release dateFeb 17, 2023
ISBN9791222067681
Problem solving în 4 pași: Cum să înțelegi și să abordezi problemele folosind cele mai bune strategii din psihologie și știința deciziilor

Read more from Stefano Calicchio

Related to Problem solving în 4 pași

Related ebooks

Business For You