Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mantrailing Câini (Dresaj Canin)
Mantrailing Câini (Dresaj Canin)
Mantrailing Câini (Dresaj Canin)
Ebook100 pages1 hour

Mantrailing Câini (Dresaj Canin)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mantrailing - Cu un nas fin pentru a salva vieți: Hobby-ul perfect?

 

Mantrailing descrie o conexiune extraordinară între oameni și câini, care nu doar creează amintiri, ci poate fi folosită chiar și în cadrul salvării de vieți. Cu nasul lor incredibil, este foarte ușor pentru câini să capteze mirosul individual al unei persoane și să o urmărească pe aceasta pe kilometri și zile întregi. În cadrul poliției, al serviciilor de salvare și chiar al pompierilor, câinii reprezintă astfel camarazi indispensabili și ajutoare care pot salva oamenii de la o moarte sigură.

 

Conținutul cărții include:

  • Mantrailing - Ce este?
  • Diferite noțiuni de bază - traseu de bază
  • Diferitele niveluri de performanță - Sporttrailing
  • Utilizarea pe traseu
  • Sfaturi pentru o învățare rapidă
  • Concluzie

 

Cu toate acestea, mantrailingul nu este considerat a fi doar o singură categorie, ci este un termen generic care include și trailingul de bază și trailingul sportiv. Prin urmare, câinii pot nu numai să lucreze cu nasul lor adulmecător în cadrul salvării vieții, ci și să petreacă ore foarte plăcute împreună cu stăpânul lor prin exerciții naturale, departe de terenul dificil și de presiunea timpului în cadrul salvării vieții. Astfel, cel mai bun prieten al omului poate experimenta un sentiment de exaltare de nedescris în timpul unei plimbări plăcute, atunci când găsește brusc o persoană care se ascunde în mod voluntar. Această carte a fost scrisă pentru toți cei care doresc să creeze amintiri comune cu câinele lor. Sunt descrise atât dresajul de bază, cât și nivelurile profesionale și de performanță.

LanguageRomână
PublisherLucian Stan
Release dateFeb 20, 2023
ISBN9798215990568
Mantrailing Câini (Dresaj Canin)

Read more from Lucian Stan

Related to Mantrailing Câini (Dresaj Canin)

Related ebooks