Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Flacara amintirilor
Flacara amintirilor
Flacara amintirilor
Ebook47 pages39 minutes

Flacara amintirilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Celor cărora viața ne-a păstrat minunatul DAR de a ne revedea, de a ne spune și a ne aminti despre noi, despre adolescența noastră și tinerețea lor, a acelor minunați MAGISTERI, cărora le mulțumim pentru ce ne-au dăruit, pentru cât s-au dăruit și pentru că DUMNEZEU le-a făcut acest cadou, talentul de a fi dascăli!!!

LanguageRomână
Release dateMar 1, 2023
ISBN9798215557228
Flacara amintirilor

Read more from Adriana Ciocanea

Related to Flacara amintirilor

Related ebooks

Biography & Memoir For You