Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În oglinda timpului
În oglinda timpului
În oglinda timpului
Ebook390 pages5 hours

În oglinda timpului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această poveste poate fi considerată un roman al vieții fiecăruia dintre noi, cei care am fost tineri, am fost adolescenți și într-o zi, pe nesimțite ne-am trezit maturi și direct responsabili ai faptelor noastre. Am avut cu toții părinți care au avut emoții pentru noi, au avut vise construite în mintea lor, au plâns alături de noi când am fost învinși în lupta cu examenele vieții, ori s-au bucurat alături de noi, sau poate s-au bucurat chiar mai mult decât noi, atunci când am urcat pe treptele nevăzute ale vieții noastre. Toate acele trăiri, sentimente de bucurie sau de întristare au făcut parte din jocul vieții fiecăruia dintre noi. Povestirea surprinde mecanismul acestui joc, îl prezintă în unicitatea lui precum și în repetabilitatea lui. Fiecare tânăr își trăiește tinerețea, dar vine un timp când devine și el părinte și abia atunci descoperă repetabilitatea acestui fenomen numit adolescența. Personajele sunt unice, dar fac parte dintr-o mare de alte și alte personaje asemănătoare lor. Trenul vieții intră în gara fiecăruia dintre noi la timpul potrivit. În această poveste, Rapidul 11 este un simbol al urcării în vagonul care duce personajul în viața viitoare, viața de student, de absolvent, de om matur, cu familie și responsabilități și astfel este surprinsă roata vieții care de multe ori este o oglindă a vieții generațiilor anterioare.

LanguageRomână
Release dateMar 1, 2023
ISBN9798215306390
În oglinda timpului

Read more from Adriana Ciocanea

Related to În oglinda timpului

Related ebooks

YA Romance For You