Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Egiptul Antic nu este antic
Tartaria - Egiptul Antic nu este antic
Tartaria - Egiptul Antic nu este antic
Ebook164 pages53 minutes

Tartaria - Egiptul Antic nu este antic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Este Egiptul Antic cu adevărat vechi...?


Are Egiptul vechi de mii de ani? Sau - Egiptul are doar 500 de ani? … 1000 de ani …?


Sfinxul are un mesaj foarte important pentru lume din ziua numărul 19.


Care este secretul acestui mesaj?


Intrarea inițială pentru a intra în Marea Piramidă era prin al 19-lea strat de zidărie. De ce...?


Piatra Rosetta a fost descoperită la 19 iulie 1799.


Istoricii spun că 19 iulie 1799 a fost o zi care a schimbat istoria lumii...
Sau - au schimbat istoricii istoria lumii?


Această carte va examina dovezile care arată că Egiptul Antic nu este vechi și nu este altceva decât o înșelătorie

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateFeb 14, 2023
Tartaria - Egiptul Antic nu este antic

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Egiptul Antic nu este antic

Related ebooks

History For You