Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caracterul nevrotic: Trăsăturile principale ale psihologiei și psihoterapiei individuale comparative
Caracterul nevrotic: Trăsăturile principale ale psihologiei și psihoterapiei individuale comparative
Caracterul nevrotic: Trăsăturile principale ale psihologiei și psihoterapiei individuale comparative
Ebook443 pages7 hours

Caracterul nevrotic: Trăsăturile principale ale psihologiei și psihoterapiei individuale comparative

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum am putea înțelege sensibilitatea crescută, irascibilitatea, vulnerabilitatea, sugestibilitatea, egoismul, apetența pentru fantastic, înstrăinarea de realitate, dorința de a domina, răutatea, bunătatea care duce până la sacrificiu, cochetăria, lașitatea și frica unor oameni pe care îi întâlnim în cabinet sau în viața de zi cu zi?

În cartea de față, Alfred Adler ne oferă un răspuns: din sentimentul de inferioritate din copilărie se naște o intensă dorință de putere care ajunge în cele din urmă să fie limitată și să se piardă sub presiunea cerințelor societății și a semnalelor lansate de către sentimentul social. Astfel, întregul tablou al nevrozei și toate simptomele acesteia sunt influențate, ba chiar determinate, de un iluzoriu scop final care ar aduce creșterea stimei de sine.


Alfred Adler (1870–1937), medic și psihoterapeut austriac, este fondatorul școlii de psihologie individuală care se situează între psihanaliza lui Sigmund Freud și logoterapia lui Viktor Frankl. Alături de Freud și Jung, este considerat unul dintre cei mai importanți psihoterapeuți moderni. Autor prolific, Adler a publicat peste 300 de cărți și articole. În limba română au apărut la Editura Trei Înțelegerea vieții, Practica și teoria psihologiei individuale, Cooperarea între sexe.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9786064001450
Caracterul nevrotic: Trăsăturile principale ale psihologiei și psihoterapiei individuale comparative
Read preview

Related to Caracterul nevrotic

Related ebooks

Books Recommended For You