Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultima vale verde
Ultima vale verde
Ultima vale verde
Ebook607 pages7 hours

Ultima vale verde

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

De la autorul bestsellerului Sub un cer sângeriu

O poveste autentică al cărei fir străbate mai multe țări, printre care și România, și în care măiestria condeiului se ia la întrecere cu flerul jurnalistului.

Să fugi de un dușman. Și să te afli la mila altuia.

La sfârșitul lui martie 1944, în timp ce trupele lui Stalin pătrund cu forța în Ucraina, tânărul cuplu alcătuit din Emil și Adelina Martel trebuie să ia o decizie teribilă: să aștepte intruziunea ursului sovietic și să riște deportarea în Siberia? Sau, împotriva voinței lor, să urmeze lupii – ofițerii naziști criminali care au promis să protejeze germanii „cu sânge pur"?
Familia Martel este una dintre numeroasele familii cu rădăcini germane ai căror strămoși au trăit în Ucraina din cultivarea pământului vreme de peste un secol. Dar după ce au îndurat regimul îngrozitor al lui Stalin, Emil și Adeline hotărăsc că trebuie să fugă din țara lor împreună cu lupii pe care-i disprețuiesc. Doar astfel pot scăpa de sovietici și își pot găsi libertatea.
Prinsă între două armate rivale și nevoită să treacă prin niște încercări cumplite pentru a-și împlini speranța de a emigra în Vest, familia Martel întruchipează o poveste brutală, complexă și în cele din urmă biruitoare despre puterea extraordinară a dragostei, a credinței și despre voința incredibilă a unor oameni greu încercați de soartă de a supraviețui.

„O poveste memorabilă, care te inspiră, despre eroism și curaj." - Kristin Hannah, autoare de bestselleruri #1 New York Times

„Tulburătoare, de neuitat." - Pam Jenoff, autoarea romanului Fetele dispărute din Paris, bestseller New York Times

„Mark Sullivan este înzestrat cu o imaginație extraordinară, dublată de un talent autentic de a crea scene realiste, în care sunt surprinse atât înfiorătoare vremuri de restriște – precum bombardamentele, cât și profunde suferințe lăuntrice." - Historical Novel Society
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9786064018151
Ultima vale verde
Read preview

Related to Ultima vale verde

Related ebooks

Books Recommended For You