Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cazul domnisoarei R: Interpretarea unei povești de viață
Cazul domnisoarei R: Interpretarea unei povești de viață
Cazul domnisoarei R: Interpretarea unei povești de viață
Ebook252 pages5 hours

Cazul domnisoarei R: Interpretarea unei povești de viață

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

In timp ce ideile teoretice ale lui Alfred Adler sunt bine cunoscute si acceptate de catre cititorii romani, cazurile sale au ramas pana in acest moment invaluite de mister. Cartea de față, care contine povestea vietii si nevrozei domnișoarei R. prezentată de Alfred Adler unui grup de psihiatri și psihologi din Viena, constituie o premiera absoluta. Cititorul va avea șansa de a urmări îndeaproape modul în care conceptele și principiile psihologiei individuale formulate de Adler sunt aplicate pentru a înțelege suferința nevrotică a pacientei. Scrisă într-un limbaj accesibil, cartea conține numeroase exemple de comportamente nevrotice intalnite frecvent întâlnite în viața cotidiană.

Alfred Adler (1870–1937), medic și psihoterapeut austriac, este fondatorul școlii de psihologie individuală care se situează între psihanaliza lui Sigmund Freud și logoterapia lui Viktor Frankl. Alături de Freud și Jung, este considerat unul dintre cei mai importanți psihoterapeuți moderni. Autor prolific, Adler a publicat peste 300 de cărți și articole. În limba română au apărut la Editura Trei Înțelegerea vieții, Practica și teoria psihologiei individuale, Caracterul nevrotic, Cooperarea între sexe.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9786064017888
Cazul domnisoarei R: Interpretarea unei povești de viață
Read preview

Related to Cazul domnisoarei R

Related ebooks

Books Recommended For You