Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale
Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale
Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale
Ebook255 pages4 hours

Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Schimbarea comportamentală poate fi vizată direct în psihoterapia psihanalitică? Sau apare doar ca efect al insight-ului și conștientizării aspectelor inconștiente? În volumul de față, bazându-se pe dovezi clinice și argumente teoretice, Fredric N. Busch arată cum eforturile de schimbare a comportamentului pot fi o parte a desfășurării terapiei psihodinamice și pot fi utilizate pentru a spori înțelegerea de sine și analiza transferului. Numeroase ilustrări clinice arată modul în care aceste tehnici psihodinamice pot fi utilizate în psihoterapie pe măsură ce psihoterapeutul și pacientul colaborează pentru a face schimbări concrete în viața pacientului. Scrisă într-un limbaj accesibil, cartea va permite psihologilor, psihiatrilor, studenților și tuturor celor care folosesc diferite metode terapeutice să fie mai eficienți în cabinet.

Fredric N. Busch este profesor de psihiatrie la Weill Cornell Medical College și la Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research din New York. A scris numeroase articole și cărți despre abordările psihodinamice ale anxietății, panicii și depresiei.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9786064017857
Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale
Read preview

Related to Abordari psihodinamice ale schimbarii comportamentale

Related ebooks

Psychology For You