Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)
Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)
Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)
Ebook170 pages2 hours

Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Doodle" hunder


Kladdeverdenen er en veldig spesiell verden. Disse hundene sies å ha en allergivennlig pels. Dette ville bety at en allergi mot hundehår er praktisk talt umulig. Men er dette virkelig tilfelle, eller er det bare en myte? Dette spørsmålet - blant mange andre - vil du få svar på når du leser denne veiledningen. Men bortsett fra det er doodles virkelig noe spesielt. Deres uvanlige avl resulterer i hunder som alltid er fulle av overraskelser. Ingen er like, alle er forskjellige og unike. Dette faktum alene bør være verdt å se nærmere på de forskjellige doodle-rasene.

 

Innholdet i boken er:

 • Historien til de forskjellige doodle-rasene
 • Raseportrettene (over 15 raser)
 • Oppdragelse og trening av en doodle
 • Problematferd hos rasen doodle
 • Helsen til Doodle
 • Hundenes ernæring
 • Og mye mer

 

Lær alt om disse spesielle rasene, for eksempel hvordan de ble til og hvilke raser som egner seg til å avle en Doodle. Lær hvordan du trener en Doodle og hvordan du tar vare på den, for selv det er forskjellig fra konvensjonelle raser, takket være pelsstrukturen. Dykk ned i en verden av doodles og bli kjent med disse vakre, men forskjellige rasene fra bunnen av.

LanguageNorwegian
PublisherFynn Hansen
Release dateFeb 12, 2023
ISBN9798215637050
Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)

Read more from Fynn Hansen

Related to Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)

Reviews for Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder) - Fynn Hansen

  Puddel, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle og Mange Flere (Doodle Hunder)

  Fynn Hansen

  Innhold

  Innledning

  Historien om de forskjellige typene doodle

  Hva gjør doodle

  Hva menes med F1- og F2-hybrider?

  Hva betyr allergivennlig?

  Raseportretter

  Goldendoodle

  Labradoodle

  Australsk labradoodle

  Mini Labradoodle

  Cavoodle/Cavapoo

  Puggle

  Irsk Doodle

  Puddel

  Schnoodle

  Bernedoodle

  Bollipoo/Bolonkadoodle

  Boxerdoodle

  Aussiedoodle

  Bordoodle

  Maltipoo

  Cockapoo

  Yorkiepoo

  Utdanning og opplæring  av en krusedull

  Et Doodle-barn flytter inn

  De første kommandoene - Sitt!, Ned!, Av!.

  Hvordan øve på "Sitt

  Sted

  Gjenfinning

  Positiv forsterkning i den daglige treningen

  Opplæring i respekt

  Kassetrening - stuerenhetstrening av valpen

  Problematferd hos rasen doodle

  Separasjonsangst hos labradoodler

  Er krusedullen din respektløs?

  Manglende respekt for mennesker

  Manglende respekt for andre hunder

  Disiplinløshet

  Overdreven bjeffing

  Frykt for å kjøre bil

  Stahet

  Utstyr til hunden

  Halsbånd eller brystsele?

  Velge riktig bånd

  Belønninger og godbiter

  Helsen til doodle

  Helseproblemer

  HD

  Progressiv netthinneatrofi

  Patellaluksasjon

  Medfødt ektrofi av urinlederne

  Hud- og pelsproblemer

  Hjertesykdom

  Brakycephali

  CLAD

  Katarakt

  Ormer

  Lopper

  Kastrering og sterilisering

  Vaksinasjoner

  Riktig kosthold

  Spiseatferd og fordøyelsessystem

  Tørrfôr eller våtfôr?

  Hjemmelaget mat

  Tørrfôr eller våtfôr?

  Kjøtt, fisk eller vegansk?

  Barfen

  Vegansk kosthold

  Riktig behandling

  Pelspleie

  Nesepleie

  Tannpleie

  Ørepleie og øyepleie

  Potepleie

  Kutte klør

  Besøk hos veterinæren

  Parasitter

  Helseforsikring

  Avsluttende ord

  Om denne serien

  Kilder

  Innledning

  Doodle har ikke eksistert så lenge i Tyskland, men alle hundeelskere kjenner ham og har hørt om ham. Selvfølgelig har denne fasjonable hunden også sølt over fra Amerika til oss. Doodles sies å være veldig godt egnet for allergikere, ettersom de mister lite eller ingen hår. Derfor kalles doodles også allergihunder. Men er det noen sannhet i denne tesen? Forårsaker doodles faktisk færre allergier, eller er dette bare propaganda?

  Selv om den ikke skulle være det, er Doodle en fantastisk hund og vil føle seg hjemme i alle familier. Lær nå hvor mange Doodle-raser det finnes (og det er ganske mange) og hva som egentlig gjør en Doodle til en Doodle.

  Historien om de forskjellige typene doodle

  finnes kruseduller i det hele tatt? Sannsynligvis skyldes denne omstendigheten noen få hundeoppdrettere som handlet i henhold til behovene til fremtidige hundeeiere. En stor gruppe mennesker vil gjerne skaffe seg en hund, men på grunn av hundehårallergi kan dette ønsket knapt oppfylles (om en doodle virkelig er allergivennlig vil bli forklart senere). Dessuten kunne normale raser ofte ikke brukes som terapi- eller selskapshunder når personer med hundehårallergi var til stede. Videre var jaktinstinktet og temperamentet til visse hunderaser sannsynligvis ment å være mindre uttalt ved å krysse inn en puddel. Pudelen har den egenskapen at den mister lite eller ingen hår og gjennomgår ikke et sesongmessig pelsskifte.

  Det finnes ingen rasehistorie for Doodle, slik det gjør for andre hunderaser, og det er ikke lenger mulig å fastslå nøyaktig når den første Doodle-hybriden ble skapt. Det antas at den første Doodle kan ha vært en såkalt Cockapoo, som oppsto på 1940-tallet fra en paring mellom en puddel og en Cocker Spaniel.

  Hva gjør doodle

  En Doodle er alltid et kryss med en puddel. Et slikt rasenavn har vanligvis tillegget Doodle eller i det minste et lignende ord. I de fleste paringer er avl ikke veldig krevende og forårsaker ikke mange problemer, men det er også krysninger som krever mye ekspertise. Dette avhenger helt av den opprinnelige rasen som en puddel skal pares med. Ingen av de kjente doodle-kryssene er anerkjent av FCI (Fédération Cynologique Internationale), fordi et ensartet utseende og mange andre faktorer mangler, derfor er det ingen raseforeninger for doodles. Du vil også lete forgjeves etter raseutstillinger eller konkurranser.

  En doodle er utelukkende resultatet av paring av en puddel med en annen rase, for eksempel en puddel og en labrador resulterer i en labradoodle. Hvis to labradoodler ble paret med hverandre, ville det selvfølgelig også bli produsert labradoodler, men valpene ville igjen ha mer likhet med de opprinnelige rasene. Dette er ikke tilfelle med noen annen hunderase.

  Dette betyr også at ansvaret for å avle friske valper ligger hos oppdretteren, som også må sørge for god helseomsorg. Fremfor alt bør han ha stor ekspertise på de enkelte rasene, slik at arvelige sykdommer kan utelukkes. Oppdretteren av en rasehund må overholde visse regler slik at valpene blir anerkjent i avlsforeningen. Feil farge på pelsen, en skjev tann eller til og med en feilstilling av halen kan allerede føre til at avkommet ikke blir gjenkjent og til og med at foreldrene blir ekskludert fra avl i fremtiden. Slike lite attraktive egenskaper bør tross alt ikke spres videre. Det er absolutt ikke helseskadelig hvis for eksempel halen ikke er helt rett.

  Med Doodle er en slik omstendighet faktisk ikke avgjørende. Her legges det mer vekt på en allergivennlig pels og karakter, samt på raserelaterte sykdommer som kan oppstå som følge av feil paringer.

  Er du nå veldig interessert i en doodle hybrid? Du har gjort et godt valg, men har et spesielt øye med oppdretteren du vil velge valp fra.

  Som allerede nevnt finnes det ingen anerkjente raseforeninger for doodles. Derfor er det ikke vanskelig å falle for en tvilsom oppdretter. For å forhindre at dette skjer, bør du vite hvordan du gjenkjenner en god og samvittighetsfull oppdretter. Oppdretteren vil for eksempel kunne vise deg stamtavlen til begge foreldrene og også et helsesertifikat. Valpen skal også ha et vaksinasjonssertifikat med minst én vaksinasjon. Videre bør det bevises at valpen har fått ormekur flere ganger. En seriøs oppdretter vil gjerne vise deg papirene til foreldrene. Hvis det er mulig, bør du besøke oppdretteren oftere for å inspisere doodles kull. Har de små valpene ubegrenset tilgang til moren sin? Tar de inn morsmelken på spenen og hvordan oppfører tispen seg mot valpene sine? Det er ikke uvanlig å bli presentert for en tispe som ikke er mor til valpene i det hele tatt.

  Det er mulig å få papirer for en doodle hybrid, som en stamtavlehund også har rett til, bare stamtavlen til raseforeningen vil mangle. Derfor er det best å inngå en salgskontrakt for valpen med oppdretteren. En oppdretter må garantere at valpene er friske og ikke lider av noen rase- eller avlsrelaterte sykdommer. Hvis dette likevel er tilfelle og den nye eieren pådrar seg høye veterinærkostnader som følge av dette, må oppdretteren betale en del av disse.

  Du har nå ofte lest begrepet doodle hybrid. Men hva er egentlig en hybrid? Dette spørsmålet er raskt besvart: Begge foreldrene tilhører forskjellige raser. De velges ut på grunnlag av forventet avlsmål og pares med hverandre. Avkommet til disse to hundene kalles en hybrid.

  Hva menes med F1- og F2-hybrider?

  Når det gjelder hybrider, skilles det mellom F1, F1B, F2 og F3 / Multigen. Lær nå hva disse betegnelsene betyr, for du vil uunngåelig bli konfrontert med dem når du leter etter en doodle valp.

  En F1-hybrid er skapt av to stamtavlehunder, så i tilfelle av doodle hunder i alle fall allerede en gang puddel og bare en annen stamtavlehund, for eksempel en Labrador eller en Golden Retriever. Valpene i dette eksemplet er Labradoodles eller Goldendoodles og kalles første generasjon. De er 50 % puddel og 50 % labrador eller golden retriever. Disse avkommene kan være svært forskjellige i utseende. For eksempel har noen pelsen til puddelen, andre mer som den andre forelderen. Imidlertid er slike F1-hybrider også de sunneste, de regnes til og med som sunnere enn de renrasede foreldrene. De fleste genetiske defekter er forårsaket av innavl, som ikke er til stede i første generasjons doodle. På det meste kan de arve vanlige problemer fra foreldrerasene, for eksempel pelsproblemer, fordi pelstypene er for forskjellige, eller tannproblemer, fordi tannsettet til en puddel er veldig smalt i motsetning til en retriever eller labrador.

  En F1B-hybrid er en krysning mellom en F1-doodle (for eksempel halvt puddel og halvt labrador) og en hund av den opprinnelige rasen (for eksempel renraset puddel eller labrador). For det meste brukes puddelen for å få den angivelig allergivennlige pelsen. Kull fra en slik paring kalles også backcross og kalles derfor F1B-hybrid. Helsefordelene som er til stede i F1-hybridene er også til stede i denne såkalte 2. generasjonen, men de er ikke lenger like uttalt.

  Hvis to doodlehunder krysses med hverandre innen en rase, er det en F2-hybrid. Foreldrene er enten F1-hybrider av en Labradoodle eller F1-hybrider av en Goldendoodle. Denne typen paring brukes imidlertid overveiende ikke. Avkommet vil fortsatt være en blanding av 50% puddel og 50% av den andre rasen, men valpene vil ha uforutsigbare genetiske egenskaper. Dermed kan det aldri forutsies hvilke variasjoner i pelsen som vil oppstå, og det kan heller ikke spekuleres i om pelsen vil være glatt, krøllete eller bare bølget, eller om valpene vil ha en tendens til å felle mye hår eller bare litt. Dermed kan ingenting sies om pelsens allergivennlige egenskaper før kullet er født. Helseegenskapene til en F1-hybrid er heller ikke lenger gitt her og kan bare være delvis til stede.

  Nå skal F3-hybridene eller de såkalte flergenerasjons-doodlene adresseres. Dette er den tredje generasjonen av en doodle og avles vanligvis fra to F1B-hybrider. Imidlertid kan en parring også finne sted mellom to F2-hybrider for å produsere en tredje generasjon doodle. Avkommet vil ha mange av puddelens gener, noe som igjen vil være til fordel for pelsstrukturen. Pelsens ytre utseende kan være veldig forskjellig. Det kan være veldig krøllete eller bare litt bølget, men for det meste er det ganske krøllete.

  Den antatt allergivennlige pelsen er normalt til stede, men trenger ikke nødvendigvis å være det. Hvorvidt valpene har en tendens til å felle kan ikke sies med sikkerhet, men vanligvis mister de relativt lite pels. De gode helseegenskapene til genene er overveiende ikke lenger til stede her, fordi de blir svakere for hver påfølgende generasjon.

  En oppdretter av slike valper gir vanligvis doodles med flere generasjoner som en beskrivelse. Her bør du spørre nøyaktig hvilken generasjon det er.

  Konklusjon: En F1-hybrid er det beste avkommet fra et helsemessig synspunkt, fordi egenskapene som den fremtidige doodle skal ha, kan avles bedre. I en F1B-hybrid kommer puddelens egenskaper bedre ut igjen når det gjelder den allergivennlige pelsen. Men én ting er sikkert: ingen Doodles er like. Hver og en vil være forskjellig i utseende, du vil ha en mer eller mindre unik hund ved din side.

  Hva betyr allergivennlig?

  Det spesielle med doodles er sannsynligvis først og fremst deres pelsstruktur og er preget av sin allergivennlige natur. Men hva menes med dette? Betyr denne egenskapen at en slik hund ikke forårsaker allergi hos mennesker? For å svare på dette spørsmålet bør du først vite hva som utløser allergien hos deg.

  Sikkert er du av den oppfatning, som mange andre mennesker, at det er hundens hår. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Snarere vil du være allergisk mot visse proteiner som finnes i flass, hudpartikler, urin og avføring, spytt, svette og talg. Disse allergenene, som kan forårsake et utbrudd hos deg, distribueres nå av hundehår som faller ut, og kommer dermed inn i miljøet og kan i sin tur absorberes av deg gjennom luftveiene.

  Doodles har nå en tendens til å kaste mindre pels, noe som tas som en grunn til å tro at denne rasen også forårsaker færre allergier som et resultat, men dessverre er det fortsatt ingen hundre prosent garanti for at hundehårallergi ikke vil forekomme i doodle raser. Alt avhenger av opprinnelsesrasene. Noen dyr har absolutt en tendens til å felle mindre eller ingen pels i det hele tatt enn andre, men dette er ingen garanti for at de er helt allergifrie, fordi en Doodle også har de tidligere nevnte flassene og hudpartiklene i pelsen og distribuerer dem i omgivelsene, men i mindre grad enn andre hunderaser.

  Men hvordan kan du finne ut hvilken doodle som passer for deg som allergiker? Se etter en tett, ullen pels i kullet du har valgt. Dette skal ligne på en puddel. Dette gjør det mer sannsynlig at valpen vil felle mindre pels. Selvfølgelig spiller foreldrene også en stor rolle, fordi de viderefører sine egenskaper til avkommet. Hvis både moren og faren til kullet allerede har en tendens til å felle lite eller ingen pels, vil det være det samme med valpene. Hvis du har mulighet til å tilbringe en lengre periode med de utvalgte hundene, vil du mest sannsynlig avgjøre om de utløser en allergi hos deg. For øvrig forårsaker hunder færre allergier enn katter.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1