Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)
Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)
Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)
Ebook104 pages1 hour

Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Leter du også etter en enkel måte å integrere innholdsmarkedsføring i bedriften din? Kjenner du til de utallige fordelene profesjonell innholdsmarkedsføring kan gi bedriften din? Eller vet du kanskje ennå ikke nøyaktig hva du kan oppnå ved å lage profesjonelt innhold?

 

Sosiale medier har blitt en mye brukt og lovende annonseplattform i disse dager. Bedriftenes målgrupper og dermed dine potensielle kunder bruker mye tid "online" på disse sosiale nettverkene. I prosessen er det først og fremst innholdet som gir reell merverdi som blir husket. Det er derfor det er så viktig for innovative selskaper som følger med i tiden, å hoppe på dette toget og komme opp med en strategi for innholdsmarkedsføring som fungerer. Denne boken vil hjelpe deg å forstå hva innholdsmarkedsføring er og hvordan du kan bruke det lønnsomt for virksomheten din.

 

Hva du kan forvente:

 • Hva er innholdsmarkedsføring og hvilke former kan brukes på hvilke sosiale medieplattformer?
 • Hvordan genereres vellykket innhold?
 • Hva er resirkulering av innhold?
 • Hvorfor er en blogg eller en podcast verdt det for din egen bedrift?
 • og mye mer ...

 

Les denne boken nå for å umiddelbart generere bedre innhold på sosiale medier og få flere følgere og flere kunder!

LanguageNorwegian
PublisherFynn Hansen
Release dateFeb 12, 2023
ISBN9798215269121
Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)

Read more from Fynn Hansen

Related to Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)

Reviews for Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Innholdsmarkedsføring (Content Marketing) - Fynn Hansen

  Innholds-markedsføring (Content Marketing)

  ––––––––

  Fynn Hansen

  Innhold

  Innledning

  Innholdsmarkedsføring

  Hva er egentlig innholdsmarkedsføring?

  Målet med innholdsmarkedsføring

  Hva ligger bak innholdsmarkedsføring?

  Former for innholdsmarkedsføring

  Definisjon "Innhold

  Former for innholdsmarkedsføring

  Målgruppe

  Hva ligger bak begrepet målgruppe?

  Markedssegmentering

  Innhenting av informasjon

  Kriterier

  Definer din egen målgruppe

  Persona som prototype

  Mål og nytte av opprettelsen av målgruppen

  Posisjonering av selskapet

  Hva er posisjonering?

  Den gylne sirkel ifølge Simon Sinek

  Trinn 1

  Trinn 2

  Trinn 3

  Trinn 4

  Trinn 5

  Trinn 6

  Trinn 7

  Fordeler med posisjonering

  Finn din egen nisje

  9 Posisjoneringsalternativer

  Innovasjon

  Metode

  Målgruppe

  Pris

  Tjeneste

  Tidsbesparelse

  Kvalitet

  Personlighet

  Kombinasjoner

  Hva er innhold

  Utarbeidelse av faglig innhold

  Opprett innhold

  Hva etterspør målgruppen?

  Innhold i form av bilder

  Innhold i form av videoer

  Innhold i form av tekst

  Innhold i form av lyd

  Pareto-prinsippet

  Skape - Måle - Lære

  Gjenvinning av innhold

  Analyse av nøkkeltall

  Ikke resirkulerbart innhold

  Gjenvinningsprosessen

  Forskjeller mellom resirkuleringsformene

  Plattformer for sosiale medier

  YouTube

  SEO for videoer

  Typer videoer

  YouTube Analytics

  YouTube-annonser

  Google

  Google-annonser

  Målsettinger

  Tilbakemelding via Google

  Kampanjer

  Er Google Ads verdt det?

  SEO for Google

  Instagram

  Funksjoner

  Algoritme

  Innhold

  Emneknagger

  Engasjementsprosent

  Instagram Shopping

  Grunnleggende om Facebook

  Profil og Facebook-kronikk

  Tidslinje

  Facebook - funksjoner og interaksjonsmuligheter

  Algoritme

  Facebook-analyse

  LinkedIn

  Produksjon av innhold

  Publiser via LinkedIn

  SEO på LinkedIn

  Podcast

  Hva er egentlig en podcast?

  Fordeler med podcasten

  Personlig og direkte

  Forbruksvarer overalt

  Fritt valg av tema

  10 trinn til din egen podkast

  Utstyr

  Planlegging

  Introduksjon og omslag

  Ta opp den første episoden

  Redigering og klipping

  Opprett Shownotes og transkripsjon

  Vertskap

  Nettsted

  Publisere

  Markedsføring

  Drifte nettsted/blogg

  Hva er en blogg og hva er fordelene med den?

  Trafikk

  Kundeanskaffelse

  Salgstall

  Synlighet på Google

  Lag tekster til din egen blogg

  Nøkkelord

  Søkeintensjon

  LSI-nøkkelord (latent semantisk indeksering)

  Overskrift

  Forskning og tolkning

  Format

  Redigering

  Lag videoer til din egen blogg

  Borlabs informasjonskapsel

  Lag grafikk til din egen blogg

  Canva

  Lastetid

  Innledning

  I dag er det nesten utenkelig å ikke annonsere på en eller annen måte på sosiale medier. Ens egne kunder oppholder seg i økende grad på disse plattformene på jakt etter verdifullt innhold og materiale, snarere enn meningsløs reklame, slik tilfellet var på TV for bare noen få år siden.

  I dag er nøkkelordet du bør fokusere på innholdsmarkedsføring. Alle snakker om innhold, om innholdsmarkedsføring, om merverdi og at følgere skal identifisere seg følelsesmessig med deg som person og ikke med produktet ditt.

  Men hva er egentlig innholdsmarkedsføring? Hva er denne merverdien som forventes av deg som selskap, og hvordan skapes innhold av høy kvalitet? Disse spørsmålene kan på ingen måte besvares i én setning og må undersøkes veldig individuelt. Det avhenger selvfølgelig av hvilken sosial medieplattform du er på og hvilket selskap du representerer.

  På Instagram kan du for eksempel score med innhold som hovedsakelig består av bilder av høy kvalitet. På Facebook kan du også opprette rene tekstinnlegg, og Googles søkemotor er og blir bedriftens viktigste markedsføringsverktøy.

  Illustrasjon 1: Prisme for sosiale medier, kilde: https://ethority.de/social-media-prisma/

  Denne boken er utformet for å hjelpe deg med å få en første oversikt over det store feltet innholdsmarkedsføring. Først vil du bli veiledet gjennom posisjoneringen av din egen bedrift og identifiseringen av din egen målgruppe. Du vil lære hva du kan tenke på som innhold av høy kvalitet, hvordan du kan generere og resirkulere det og hva slags innhold som virkelig er verdt det for deg.

  Du vil også lære om de viktigste plattformene innen sosiale medier og hvilke forskjeller du må ta hensyn til når du produserer innhold, avhengig av plattformen. Du vil lære forskjellen mellom Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og Google og innse at forskjellen kanskje ikke er så stor.

  Videre vil du lære hvordan det kan lønne seg for deg å lage en podcast og hvilke fallgruver og muligheter som dukker opp når du driver din egen blogg. Til slutt, etter å ha lest denne boken, vil du forhåpentligvis ha kastet litt lys over innholdsmarkedsføringens mørke jungel.

  Innholdsmarkedsføring

  Hva er egentlig innholdsmarkedsføring?

  Innholdsmarkedsføring defineres ifølge Wikipedia som: en markedsføringsteknikk som er utformet for å engasjere målgruppen med informativt, rådgivende og underholdende innhold for å overbevise dem om ens eget selskap og dets tjenestetilbud eller merkevare og for å tiltrekke eller beholde dem som kunder.

  Dette taler allerede for seg selv. Innholdsmarkedsføring kan først og fremst skapes gjennom bruk av sosiale medier, som Instagram, Facebook, Google, en blogg eller et forum osv.

  Målet med innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring refererer dermed til enhver form for innholdsproduksjon i sosiale medier. Det er en del av kommunikasjonsstrategien mellom deg som bedrift og dine potensielle kunder. Ved å skape relevant og verdifullt innhold som gir målbar merverdi for dine følgere og kunder, ønsker du å utløse bestemte handlinger i målgruppen din. Dette kan være å fullføre et kjøp, abonnere på et nyhetsbrev, akseptere et tilbud om rådgivning osv.

  Innholdsmarkedsføring brukes også til å skaffe nye kunder, generere potensielle nye kontakter eller generelt øke bevisstheten om egen merkevare. Et selskaps image kan forbedres eller endres betydelig i ønsket retning gjennom målrettet og profesjonell innholdsmarkedsføring. Videre kan du bruke innholdsmarkedsføring til leadgenerering, i e-postmarkedsføring, i SEO og også i offline PR.

  Hva ligger bak innholdsmarkedsføring?

  Innholdsmarkedsføring er ikke et rent reklametiltak med innhold som roper så høyt som mulig. Det brukes ikke for å skape ren reklame, men gir effektiv merverdi for kunden. Det lages innhold som appellerer til den ønskede målgruppen. Informativt innhold av høy kvalitet som den potensielle kunden forbinder med et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste du tilbyr. Så kunden blir oppmerksom på produktet ditt og lærer noe samtidig.

  Joe Pulizzi er grunnleggeren av Content Marketing Institute. Dette instituttet er kjent som pioneren innen innholdsmarkedsføring og etablerte mange av dagens former for innholdsmarkedsføring.

  Former for innholdsmarkedsføring

  Med innholdsmarkedsføring menes mange ulike typer innhold. For å forstå dette bedre, bør du vite hva innhold faktisk er.

  Definisjon "Innhold

  Innhold betyr ganske enkelt innhold. Dette innholdet kan skjules på nettsteder, legges ut på sosiale medier eller på annen måte kommuniseres til kunden eller følgeren. Innholdet tilbys av selskaper eller påvirkere og gir kunden eller følgeren en generell merverdi. Kvaliteten, relevansen og den profesjonelle utformingen av innholdet er svært viktig og bør skreddersys til målgruppen for å oppnå best mulig resultat.

  Former for innholdsmarkedsføring

  Du kan for eksempel pakke innhold i form av:

  Opplæringsvideoer, for eksempel på YouTube

  Rådgivningssider

  Encyklopedier

  Blogginnlegg

  Infografikk

  Spill

  Tester

  Undersøkelser

  Veiledninger, for eksempel som e-bøker

  Innlegg og videoer på Instagram

  og alle andre arter du kan tenke deg.

  Målgruppe

  For å skape nøyaktig det innholdet

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1