Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligență: Introducere în psihologia inteligenței: ce este, cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne poate influența viața
Inteligență: Introducere în psihologia inteligenței: ce este, cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne poate influența viața
Inteligență: Introducere în psihologia inteligenței: ce este, cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne poate influența viața
Ebook68 pages1 hour

Inteligență: Introducere în psihologia inteligenței: ce este, cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne poate influența viața

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook


Ce este inteligența și cum este structurată? De ce unii indivizi par a fi înzestrați cu mai multă sau mai puțină inteligență? Este posibil să se dezvolte această caracteristică a psihicului uman?

Niciodată nu a fost mai ușor să afli ce este și cum funcționează inteligența. În acest ghid, trecem în revistă principalele curente de gândire privind știința inteligenței. De la teoriile fiziologice și biologice la teoriile genetice, de la descoperirile psihologiei științifice la perspectivele oferite de cele mai recente cercetări multidisciplinare. În interiorul cărții veți găsi, de asemenea, câteva perspective practice și aprofundate cu ajutorul cărora puteți încerca să vă înțelegeți mai bine pe dumneavoastră și pe cei din jur. Cartea se încheie cu un rezumat și un test de evaluare personală care permite cititorului să revizuiască și să fixeze principalele concepte. Uitați de miile de pagini sau de manualele de psihologie prohibitive și începeți să explorați modul în care funcționează mintea dumneavoastră printr-o serie de ghiduri la prețuri imbatabile.
 
LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2023
ISBN9791222063157
Inteligență: Introducere în psihologia inteligenței: ce este, cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne poate influența viața

Read more from Stefano Calicchio

Related to Inteligență

Related ebooks

Psychology For You