Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Etnoculinarul romanesc
Etnoculinarul romanesc
Etnoculinarul romanesc
Ebook112 pages

Etnoculinarul romanesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Întreaga Românie e încă o țară ne-descoperită (nu numai gastronomic), iar bucătăria românească a rămas, datorită nepăsării și a ignoranței vechi de două sute de ani, extrem de regionalizată, insulară, aproape inaccesibilă. Foarte puțini mai știu să gătească românește, iar și mai puțini o fac. (...) Trăim în era turismului gastronomic (...), iar bucătăria românească este cel puțin la fel de originală, de savuroasă și de spectaculoasă ca și orice altă mare bucătărie a lumii... M-au tentat să-mi povestesc păsul și cârciumarii, ajunși la oală de lemn, pe care, foarte des, câte cineva îi întreabă, în te miri ce limbă, ce au românesc pe listele de bucate, iar ei, săracii și neumblații, dau din umeri și din tigăile pline numai cu... „turnedo“, „șatobriant“, „escalop“! Și mi-am mai zis că și celorlalți – „arheologilor“, bucuroși de experiențe senzuale stranii și paseiste, dar și tuturor celor ce sunt (și mănâncă) pe Dunăre și prin Carpați – le-ar plăcea să afle ce a mai rămas viu din istoria țărănească, târgoveață și boierească a vieții românești de zi cu zi, a gătitului și a băutului.   


Radu Anton Roman

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2023
ISBN9786067487091
Etnoculinarul romanesc
Read preview

Related to Etnoculinarul romanesc

Titles in the series (17)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You